Foto: Andries maakt zich klaar om een tank te reinigen.Andries De Nijs reinigt, neutraliseert of verwijdert jouw mazouttank

Een mazout tank kan een probleem zijn! Steeds meer wordt overgeschakeld op gas of electriciteit. Een ongebruikte tank (bovengronds of ondergronds) MOET verwijderd worden indien dit technisch mogelijk is (niet te dicht bij gebouwen, kabels, leidingen,…). Zoniet MOET hij GENEUTRALISEERD worden.

Deze operaties moeten gebeuren door een professional die ook een attest kan afleveren. Zonder attest kom je sowieso in de problemen bij de verkoop van het huis of bij een controle!

Andries neemt de zorgen over je mazouttank volledig weg. Het reinigen, verwijderen of neutraliseren van een mazouttank is bij hem in goede handen.

NEutraliseren van de mazouttank

Indien een mazouttank technisch onmogelijk of enkel met aanzienlijk risico te verwijderen is, moet ik deze mazouttank neutraliseren. De oude tank wordt eerst op een veilige manier ontgast en een eerste keer gereinigd. Daarna wordt de tank verder open gemaakt en ik ga zelf in de tank om deze grondig te reinigen. (Zie ook de tekst rechts ‘waarom in de tank kruipen?’)

Eens gereinigd wordt de mazouttank opgevuld met schuim, zand of beton. U krijgt attesten voor zowel de reiniging als het opvullen.

Opgelet: bij elk huis met een ondergrondse mazouttank dat verkocht wordt, moet de tank eerst gereinigd worden voor de verkoop kan doorgaan.

VERWIJDEREN VAN DE MAZOUTTANK

Overgeschakeld op gas of electriciteit, en de mazouttank is verwijderbaar? Dan MOET de mazouttank ook verwijderd worden – of hij nu in de kelder staat, met ruimte errond ingegraven is in de tuin of het om een bovengrondse tank gaat. U gebruikt zo lang mogelijk de aanwezige mazout. Daarna komen wij de mazouttank verwijderen. Om de tank uit een kelder te halen wordt deze zorgvuldig in stukken geknipt met een knabbelschaar. Een ondergrondse mazouttank met voldoende ruimte errond wordt uitgegraven.

U krijgt hiervan een attest.

CONTROLE VAN MAZOUTTANKS

Het gebruik van een stookolietank is gebonden aan bepaalde onderhoudsverplichtingen.

  • controle van elke tank na installatie en voor ingebruiksname (met dichtingstest indien ondergronds)
  • 5-jaarlijkse controle van ondergrondse tank van minder dan 5.000 liter
  • 2-jaarlijkse controle van ondergrondse stookolietank van 5.000 liter of meer
  • 3-jaarlijkse controle van bovengrondse stookolietank van 5.000 liter of meer
  • 15-jaarlijks grondig onderzoek van ondergrondse tank van 5.000 liter of meer (10-jaarlijks indien deze in een waterwingebied of beschermingszone gelegen is)

U krijgt hiervan een attest en de tank wordt afhankelijk van de uitkomst van de controle voorzien van een gekleurde dop.

Nog vragen? EEN PRIJS NODIG?

Bel 0474 51 29 64 of mail andries.de.nijs@hotmail.com

Algemene ontstoppingen

Het ontstoppen van afvoerleidingen in toilet, keuken of badkamer. Andries beschik over een hogedruk reinigingsmachine, spiraalmachines en een rioolcamera om de buizen te controleren.

Herstellen van afvoerbuizen

Afvoerbuizen verzakt of gebroken onder de grond? Ook hier komt Andries de nodige herstellingen uitvoeren!

WAAROM IN DE TANK KRUIPEN OM TE REINIGEN?

Van bij de opleiding wordt ons op het hart gedrukt dat de reiniging grondig moet gebeuren. Spijtiggenoeg zijn er ook hier minder ethische ‘vakmannen’ die de mazouttank oppervlakkig uitspuiten en dan meteen vullen.

Dit kan je erg zuur opbreken! In geval de tank op termijn doorroest of lekt, mag je je hele bodem uitgraven en laten saneren. Dit kan je 100 keer meer kosten! Spreek dus zeker iemand aan die met verstand van zaken en met de nodige grondigheid de klus klaart.

ANDRIES DE NIJS…

Uw ideale vakman voor het professioneel reinigen, saneren, verwijderen en controleren van stookolietanks.

contacteer mij voor een offerte

Share Button